herb leszczycW opisie na terenie zamku w Przezmarku znajduję się wzmianka o krzyżackich skarbach.

„(…) Podobno w dawnych, niepewnych wiekach wojen, Krzyżacy ukryli na zamku w Przezmarku skarb – 13 tysięcy florenów w złocie. Nie ma natomiast żadnej wzmianki, aby go potem wydobyli. Po bitwie pod Grunwaldem zamek poddany został wojskom polsko-litewskim. Król Jagiełło wydzierżawił go rycerzowi wielkopolskiemu – Mroczkowi z Łopuchowa herbu Laski. Pochodził on z rodu Leszczyców, zasłużonego dla kraju w dobie panowania Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego. Uczestniczył w wielkiej wojnie z Zakonem Krzyżackim i musiał mieć wyjątkowe zasługi, skoro powierzono mu zarząd zamku przezmarskiego, w którym znajdował się duży skarb zakonny.

Równocześnie król Jagiełło wysłał do zamku swojego pisarza, Jana Sochę herbu Nałęcz, z zadaniem wykonania spisu całego majątku. Gdy ten wracał ze spisem został zabity a wraz z nim zginął cały jego orszak. O zbrodnię oskarżono Mroczka, któremu mogło zależeć na tym by król nie poznał stanu majątku zakonnego. Źródła niemieckie podają, że uznano go winnym i ścięto w Gdańsku. Mniej oficjalne polskie przekazy informują, że wobec braku dowodów rozprawa sądowa, po złożeniu przysięgi rycerskiej, zakończyła się jego uniewinnieniem. I chyba ta wersja jest bliższa prawdy. O Mroczku było głośno jeszcze 2 lata później, gdy na czele 500 zbrojnych najechał na gospodę, w której spodziewał się zastać i zabić kanclerza, biskupa krakowskiego – Wojciecha Jastrzębca (…)”.

Wstawił się wówczas za swoim krewnym Piotrem Wyszem z Radoliny (koło Konina), którego zdjęto z biskupstwa krakowskiego i przesunięto na mniej intratne biskupstwo poznańskie. O przyczynienie się do tej degradacji Mroczek podejrzewał właśnie Wojciecha Jastrzębca.

Królowi jednak porywczy charakter Mroczka nie przeszkadzał za bardzo. Obdarzył go w 1416 roku starostwem powidzkim a dodatkowo, w 1420 roku, babimojskim. Rycerz często przebywał w otoczeniu monarchy - w 1421 roku w Raciborzu, w 1425 w Brześciu Kujawskim i w Kaliszu. W Raciborzu dał znać jego porywczy charakter, gdzie za awantury rycerz został aresztowany. Znany był jako uczestnik paru akcji dyplomatycznych i poseł króla. Między innymi uczestniczył w poselstwie Jagiełły do wielkiego księcia Litwy Witolda w 1426 roku. W następnym roku najprawdopodobniej zmarł.

A skarbu zamkowego do dziś nie odnaleziono.

herb Leszczyc (Laski)

więcej o zamku w Przezmarku

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież