Zamek (strażnica) w Suliszowicach, gmina Żarki

fot. sierpień 1994

  • suliszowice

Strażnica w Suliszowicach została wybudowana pod koniec XIV lub na początku XV w., przez ówczesnego wójta suliszowickiego. Miała ona wraz z wieżą w Przewodziszowicach, pełnić funkcję obronną dla zamku w pobliskim Ostrężniku.

Wzniesiono ją na trudno dostępnej, wysokiej skale (400 m n.p.m.) Składała się z części górnej i dolnej. Górna część znajdowała się na skale, do której można było się dostać po drabinach i pomostach. Jedynym ocalałym jej fragmentem jest tylko pas muru o długości niespełna 20 m. Część dolną strażnicy stanowił majdan gospodarczy, otoczony wałem ziemnym i fosą. Obszar fortyfikacji zamykał od strony zachodniej blok skalny z wieżą na szczycie, od strony zaś wschodniej wysoka zapora drewniana. Po stronie północnej widoczne są podwójne zabezpieczenia: wał ziemny, stanowiący podstawę zapory oraz fosy. Od strony południowej fortyfikację zabezpieczał prawdopodobnie ostrokół na wale ziemnym. Głęboka fosa i wał ziemny znajdujący się za nią, świadczą o istnieniu mostu. Wjazd znajdował się w północno - wschodnim narożu skalnego garbu porośniętego murawą i prowadził w kierunku środkowej części wzniesienia majdanu gospodarczego. Całość fortyfikacji z fosą i skałą, na której wznosiła się wieża zajmowała obszar 2000 m2. Strażnica została opuszczona na przełomie XV i XVI w. i z niewiadomych przyczyn wysadzona w powietrze. W latach siedemdziesiątych XX w. w obrębie fortyfikacji zbudowano dom, a skałę i część dawnego majdanu gospodarczego ogrodzono. Tekst ze strony www.jurajskie.pl.

więcej: www.jura.poszukiwania.pl/suliszowice

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież