gmina Świerklaniec

fot. sierpień 1994

  • swierklaniec

fot. 1930

  • 1930

Po zamku w Świerklańcu (po niemiecku Neudeck) zostały jedynie niewielkie fragmenty. Założony został w XIV wieku przez Piastów śląskich na otoczonej wodą wyspie na planie owalnym, z dziedzińcem oraz wieżą. Fundatorem najprawdopodobniej był książę Konrad oleśnicki lub Przemysław cieszyński. W 1475 r. król Węgier Maciej Korwin zajął Księstwo Bytomskie, dając w 1477 r. w zastaw Janowi z Żerotina ziemię bytomską i zamek w Świerklańcu. W 1498 r. ziemię bytomską wraz z zamkiem w Świerklańcu kupił książę opolski Jan II Dobry z rodu Piastów za kwotę 19 000 florenów. W 1526 r. zamek w Świerklańcu i Bytom przeszły na własność margrabiego Jerzego Hohenzollerna - brata ostatniego wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego. Do 1620 roku zamek był własnością Hohenzolernów. 6 stycznia 1620 r. zamek wydzierżawił na trzy lata Jan Siekwieciński. Od 1623 r. zamek stał się główną siedzibą – pochodzącego ze Spisza – rodu Henckel von Donnersmarck. Podczas ich rządów został przebudowany w stylu neogotyckim. Zamek został zniszczony w styczniu 1945 i rozgrabiony. W latach sześćdziesiątych XX wieku pozostałości zamku zostały wyburzone przez władze, mimo początkowego sprzeciwu konserwatora zabytków.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież