Zamek w Bezławkach, gmina Reszel

fot. lipiec 1992

Pierwsza wzmianka o wsi Bauselawke pochodzi z lokacji w 1371 r. Powstała tu strażnica krzyżacka, podległa prokuratorowi w Kętrzynie. Murowany, jednoskrzydłowy zamek wybudowano pod koniec XIV wieku. Otoczony był kamiennym murem z czterema basztami otwartymi do dziedzińca oraz wieżą bramną.  Między 1402 a 1408 rokiem rezydował tu książę Świdrygiełło, zbuntowany przeciw swemu bratu Władysławowi Jagielle. Poprzez knowania z krzyżakami chciał zawładnąć koroną litewską. W zamku była kaplica, którą obsługiwał wyznaczony dla księcia kapelan krzyżacki.

W XVI i XVII wieku Bezławki należały do rodu von der Groeben. Urodzony w Bezławkach w 1630 roku Georg Heinrich za zasługi dla Prus został mianowany generałem i starostą Kwidzyna oraz Prabut. W konkatedrze św. Jana Ewangelisty w Kwidzynie znajduje się kaplica grobowa jego syna Ottona Fryderyka von Groeben, z nagrobkiem przedstawiającym zmarłego i jego trzy kolejne małżonki (ok. 1710-1728) oraz z rodowymi portretami. Podróżnika i żołnierza. On także pełnił urzędy starościńskie po ojcu. Ród Groebenów za zasługi dla Korony Polskiej miał indygenat (uznanie obcego szlachectwa i nadanie przywilejów) szlachty polskiej. Co ciekawe, nazwę von der Groeben nosił trałowiec hitlerowski atakujący w pierwszych dniach II wojny światowej Wojskową Składnicę Tranzytową na Westerplatte.

Zamek w 1513 roku został zamieniony na kościół. Od 1525 r. aż do końca lat 70. XX wieku należał do luteran czy też ewangelików augsburskich. Później przekazano go katolikom.

źródło: www.wikipedia.pl

Legenda o "Świętym Graalu".

Zaginiony kielich, którego podobno Jezus używał w czasie ostatniej wieczerzy, według legendy, był przez pewien czas ukryty w kościele w Bezławkach. Po bitwie pod Hastings potomkowie pokonanego przez Wilhelma Zdobywcę króla Harolda musieli uciec z Anglii. Mieli się udać przez Litwę i Ruś do Bizancjum. Dwóch synów króla Harolda miało pozostać na Litwie. Podobno, jak wieść gminna niesie, starszy z nich miał być przodkiem Władysława Jagiełły. W inwentarzach kościelnych w Bezławkach opisano grecką lub ruską osłonę mensy ołtarza - antepedium (ante pedes - "przed stopami"). podarowaną wraz z "jakimś" kielichem kaplicy zamkowej przez przebywającego na zamku księcia litewskiego Świdrygiełły. Siłą rzeczy on również, jako brat Jagiełły, miał być potomkiem króla Harolda. W czasie ostatniej wojny polsko-krzyżackiej, latem 1520 roku, kielich miał zostać zamurowany w ścianie kościoła. Czy był to rzeczywiście Święty Graal? Jeśli tak, to po raz kolejny zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach. W miejscu jego ukrycia pozostał tylko wybity otwór. Ale czy Święty Graal to na pewno kielich?

Wizualizacja 3D wykonana przez Adama Michela z Gdańska na podstawie badań archeologicznych prowadzonych przez dr. Arkadiusza Koperkiewicza z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież