Sielec

gmina Leśniowice

fot. lipiec 1998

Zamek zbudowany został w latach 1588-1601 w stylu późnego renesansu przez Mikołaja Uhrowiecckiego, starostę chełmskiego. Miał charakter zespołu warownego, składającego się z reprezentacyjnej części mieszkalnej oraz kamiennych zabudowań gospodarczych.  Właścicielami dóbr sieleckich byli również Daniłowicze oraz Cetnarowie. W XVIII w dobra przejął Wacław Rzewuski - hetman polny, kasztelan krakowski, dramaturg i poeta (ur. 29 X 1706 r., zm. 1779 r.). Na skutek wybuchu prochu w 1678 roku, zamek uległ zniszczeniu i odtąd ruiny ulegały rozbiórkom w ciągu XVIII i XIX wieku oraz w latach 1945 - 1950. Od strony północno - zachodniej zachowała się dwukondygnacyjna baszta wraz z fragmentem przylegającego do niej muru. Mur kurtynowy wykonany był z kamienia białego, oblicowany cegłą.